Hulp bij rouw

De meeste mensen herstellen snel na een verlies. Zij hebben soms baat bij begeleiding bij rouw. Bij een kleine groep mensen houden verdriet, somberheid, en stress na de dood van een dierbare langdurig aan. Deze mensen kunnen baat hebben bij gesprekken met een hulpverlener uit de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg), bijvoorbeeld een psycholoog die deel uitmaakt van het Netwerk Traumatisch Verlies. Bij een kleine groep kan rouw langdurig intens en ontwrichtend blijven. Deze groep kan baat hebben bij gespecialiseerde hulp.

Begeleiding bij rouw

Er zijn diverse organisaties en instanties die ondersteuning bieden bij rouw. Afdelingen van Humanitas bieden deze ondersteuning evenals SlachtofferHulp Nederland. Het Landelijk Steunpunt Rouw geeft ook informatie over rouwbegeleiding.

 

Psychologische hulp via het Netwerk Traumatisch Verlies

Het Netwerk Traumatisch Verlies omvat psychologen werkzaam in heel Nederland. Deelnemers aan dit netwerk hebben ervaring met de behandeling van (ernstige) emotionele problemen na verlies. Deze ervaring hebben zij onder andere opgedaan tijdens hun medewerking aan wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van rouw na vermissing, ongevallen, en geweld. 

 

Gespecialiseerde hulp in Diemen en Groningen

Er zijn twee hulpinstanties die nauw verbonden zijn met het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw. Dit zijn ARQ Centrum'45 in Diemen en het Ambulatorium van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij deze instanties wordt gespecialiseerde zorg geboden, voor mensen die intense, aanhoudende psychische problemen hebben na verlies. 

                                              

Nazorg Contact Punt (NCP): voor vragen over hulp bij rouw

Bent u als nabestaande op zoek naar hulp? Of zoekt u als professional (huisarts, POH-GGz, rouwbegeleider) psychologische hulp voor een nabestaande? Neem dan contact op met het Nazorg Contact Punt (NCP). 

U kunt hier terecht voor:

(i) advies bij vragen over rouw- en verliesverwerking; 
(ii) advies over ondersteuning, begeleiding en therapie bij psychische (en sociale) problemen; 
(iii) ondersteuning bij doorverwijzing naar voorzieningen in de woonomgeving, het Netwerk Traumatisch Verlies, of gespecialiseerde ambulante zorg in Diemen, Utrecht, en Groningen.

Het NCP is te bereiken tijdens kantooruren per e-mail (rouw@arq.org) of telefoon (088-330 5100).