Informatie over rouw

Wetenschappelijk onderzoek vormt een belangrijke basis voor goede psychosociale hulp na verlies. Het AKTR maakt bevindingen van onderzoek toegankelijk.

Vragenlijsten voor volwassenen en kinderen

Soort vragenlijst Beschrijving Download
Het meten van (verstoorde) rouw De RouwVragenLijst (RVL) is een valide en betrouwbare vragenlijst waarmee rouwreacties kunnen worden gemeten. Er zijn normscores beschikbaar waarmee de ernst van rouw kan worden vergeleken met vergelijkingsgroepen. 

Nederlands artikel over de RVL

Engels artikel over de RVL

Met de Traumatic Grief Inventory (TGI) kunnen “persisterende complexe rouwstoornis” (PCRS) en “prolonged grief disorder” worden gemeten.

Traumatic Grief Inventory Self-Report (TGI-SR)

TGI-SR na meervoudig trauma en verlies

Engels artikel over de TGI-SR

De RouwVragenLijst voor Kinderen (RVL-K) en de RouwVragenlijst voor Jongeren (RVL-J) zijn twee vragenlijsten waarmee de aard en intensiteit van rouwreacties bij kinderen van 8-12 en jongeren van 13-18 jaarkan worden gemeten. Rouw VragenLijst voor Kinderen (RVL-K)

Rouw VragenLijst voor Jongeren (RVL-J)

Engels artikel over de RVL-K en RVL-J
 

Het meten van negatieve cognities

Na de dood van een dierbare kunnen mensen heel negatief denken over (o.a.) zichzelf en de toekomst. Dergelijke zgn. “negatieve cognities” bemoeilijken de rouw. De Rouw Cognitie Vragenlijst (RCV) is een vragenlijst voor de meting van deze negatieve cognities bij volwassenen.

Rouw Cognitie Vragenlijst

Nederlands artikel over de RCV

Engels artikel over de RCV

De Rouw Cognitie Vragenlijst voor Kinderen (RCV-K) helpt om negatieve gedachten in kaart te brengen die kinderen kunnen ervaren na verlies.

Rouw Cognitie Vragenlijst voor Kinderen (RCV-K)

Engels artikel over de RCV-K

Het meten van vermijdingsgedrag De Rouw Vermijdingsvragenlijst (RVV) brengt in kaart in hoeverre mensen na verlies geneigd zijn om stimuli die te maken hebben met het verlies angstig uit de weg te gaan en stoppen met activiteiten die zouden helpen bij de verliesverwerking. De 9-items tellende RVV meet deze zogenoemde angstige en depressieve vermijding. Rouw Vermijdingsvragenlijst (RVV)

Engels artikel over de RVV
 

De Rouw Vermijdingsvragenlijst voor Kinderen (RVV-K) brengt in kaart in hoeverre kinderen na verlies geneigd zijn tot vermijding. Meer informatie over de RVV-K

Behandeling

Type behandeling Beschrijving Download
Cognitieve gedragstherapie (CGT) CGT is een kortdurende behandeling voor verstoorde rouw bij volwassenen. Het is een korte behandeling, met hele specifieke adviezen en opdrachten. CGT is bewezen effectief.  Infomatie over CGT bij Rouw

Engels aritkel over CGT

Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief Bij Centrum45 ontwikkelde het AKTR de BEP-TG. De BEP-TG is een individuele behandeling, geschikt voor mensen met een Nederlandse en niet-Nederlandse achtergrond. Nederlands artikel

Engels artikel

EMDR EMDR, oog wel bekend als oogbewegingentherapie is onderdeel van een protocol voor de behandeling van rouw na moord. Meer informatie over EMDR
RouwHulp RouwHulp is een behandeling voor kinderen en jeugdigen. Meer informatie over RVV-K
Dagbehandeling traumatische rouw

Bij Arq/ Centrum ’45 wordt naast poliklinische ook dagklinische behandeling aangeboden, 1 dag per week. 

Nederlandse factsheet
Engelse factsheet
Engels artikel

Zorgstandaard

  Beschrijving Download
  Het AKTR heeft een zorgstandaard rouw ontwikkeld. Deze is ten dele opgenomen in de zorgstandaard “Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen” die voor het Landelijk Platform GGZ wordt ontwikkeld Zorgstandaard