Informatie over rouw

Rouw omvat emotionele pijn gerelateerd aan de dood van de dierbare, gevoelens van verlangen en gemis en preoccupatie met de overledene of de omstandigheden van de dood. De emotionele pijn kan de vorm aannemen van intens verdriet of golven van rouw, bitterheid, woede, schuldgevoel, ontkenning, verwijten, moeite de dood te accepteren, het gevoel een deel van zichzelf te zijn verloren, onvermogen om positieve gevoelens te ervaren en moeite met deelname aan sociale of andere activiteiten.

Na verlies van een dierbare komen depressieve klachten regelmatig voor, zoals een aanhoudende depressieve stemming, verlies van interesse en plezier, slapeloosheid en afgenomen eetlust. Het risico op een rouwstoornis is aanzienlijk verhoogd bij nabestaanden na de dood van een dierbare door gewelddadige omstandigheden, zoals een ongeval, ramp of geweld – we spreken dan ook wel van “niet-natuurlijke doodsoorzaken” en van “traumatisch verlies” – in vergelijking met natuurlijke doodsoorzaken. De dood van een dierbare door gewelddadige oorzaken, zelfdoding, een ongeval of ramp kan tevens leiden tot klachten die kunnen passen bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Zulke klachten zijn bijvoorbeeld zich opdringende herinneringen aan de omstandigheden van de dood (soms in de vorm van dromen of nachtmerries), pogingen tot vermijding daarvan, negatieve gedachten en stemming en verhoogde reactiviteit op prikkels die doen denken aan de dood van de dierbare. Als rouwreacties heftig zijn en aanleiding geven tot langdurige beperkingen in het dagelijkse functioneren kan worden gesproken van een rouwstoornis. Geschat wordt dat ongeveer 10% van de nabestaanden na verlies van een dierbare door natuurlijke doodsoorzaken een rouwstoornis ontwikkelt. Naast die 10% die baat kan hebben bij gespecialiseerde zorg zoals psychotherapie, heeft naar schatting zo’n 30% van nabestaanden na verlies behoefte aan een vorm van niet-gespecialiseerde, georganiseerde steun.

Meer informatie over Traumatische rouw
Meer informatie over de Persisterende complexe rouwstoornis
Lees de brochure: Rouwen en rituelen
Zie de website: ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises
Zie video: Omgang met rouw tijdens de Coronacrises