Blog Geert Smid

Auteur van deze blog is prof. dr. Geert Smid, psychiater en bijzonder hoogleraar verbonden aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en de Universiteit voor Humanistiek. 

7 September 2021
Gehechtheid aan onze leefomgeving

Veel kinderen en volwassenen herkennen gevoelens van heimwee, een van de uitingen van gehechtheid van mensen aan hun dagelijkse leefomgeving. Scheiding van de vertrouwde leefomgeving kan gevolg zijn van een logeerpartij (zoals bij kinderen), vakantie, verhuizing, migratie, vlucht en rampen. Gehechtheid aan de leefomgeving hangt samen met het feit, dat mensen er een deel van hun identiteit omheen bouwen.

8 maart 2021
Rituelen: ordening en betekenisgeving

Op 2 oktober vond het symposium De nalatenschap van verlies en trauma plaats, een hybride event met een indrukwekkende reeks van sprekers. dat live en online bijgewoond werd door ongeveer 140 deelnemers en werd gevolgd door mijn oratie. 

5 juni 2020
Rouw in tijden van corona

De corona-pandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben ons allemaal getroffen.

11 februari 2020
Voltooid leven

Onlangs verscheen het rapport Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers geschreven door Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek en collega’s, over ouderen met een “voltooid leven”.

11 november 2019
OverLeven

Het verborgen leed van nabestaanden na moord vormt onderwerp van de monumentale documentaire OverLeven door Richard Grootbod, over de nabestaanden van de in Utrecht in 2002 vermoorde studente Nadia van de Ven, die op 11 oktober jl. in première ging. 

9 juli 2019
Een raamwerk van betekenisgeving bij verlies van dierbaren

Sinds 1 maart 2019 is de bijzondere leerstoel “Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld” ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.Ik heb de eer deze te mogen bekleden.