Nieuws

30 October 2018

Het Handboek Traumatische Rouw onder redactie van Jos de Keijser, Paul Boelen en Geert Smid verscheen eind oktober bij uitgeverij Boom. Ter gelegenheid van de verschijning was een middagsymposium georganiseerd bij Arq in Diemen, dat druk bezocht werd.

25 September 2018

De dood van een dierbare kan leiden tot een rouwstoornis. In termen van de DSM-5 spreken we dan van een persisterende complexe rouwstoornis (PCRS). Soms vinden overlijdens plaats door traumatiserende omstandigheden, zoals een moord, ongeval, of bij oorlog of geweld. Dergelijke verliezen kunnen leiden tot “traumatische rouw”; een combinatie van PCRS (aanhoudende rouw) en verschijnselen van posttraumatische stress (angst, nachtmerries) en/of depressie. 

 

15 juni 2018

Op 24 mei is Lonneke Lenferink aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op een proefschrift over traumatische rouw, PTSS, en andere gevolgen van de vermissing van een dierbare. Jos de Keijser (RuG) en Paul Boelen (UU en Arq Hoogleraar) waren promotoren. Ineke Wessel was copromotor.

4 mei 2018

Mariken Spuij reflecteert op die vraag in het dagblad Trouw. Lees meer

4 mei 2018

Hoe signaleer je traumatische rouw bij vluchtelingen? Goed doorvragen is belangrijk. Een interview met psychiater in opleiding/ onderzoeker Manik Djelantik. Lees het interview  (PDF) in Kennisplatform Integratie en Samenleving.

16 februari 2018

Het internationale wetenschappelijke blad Comprehensive Psychiatry heeft een studie over verstoorde rouw en PTSS uitgekozen als ‘Editor’s Choice’. De komende zes maanden zal dit artikel op internet worden gepromoot als een "can't miss paper". Ook is het artikel gratis te lezen via de website van Comprehensive Psychiatry.

22 januari 2018

Traumatische rouw heeft zich een plek verworven in de opleiding tot verpleegkundig specialist. Bijgaand artikel door Lydia Bol beschrijft de rol van de verpleegkundig specialist binnen de Dagbehandeling Traumatische Rouw; zie de link.