ARQ Publicatie: Een raamwerk van betekenisgeving na verlies

5 October 2020
Een raamwerk van betekenisgeving na verlies

Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen.

In het bijzonder palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging spelen hierbij een belangrijke rol. Dit raamwerk gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. Een raamwerk van betekenisgeving na verlies geeft een integraal overzicht van de vele omstandigheden die van invloed zijn op de betekenis van het verlies en de rouw van de nabestaanden.

Prof. dr. Geert Smid, bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek en psychiater bij ARQ Centrum‘45 heeft op vrijdag 2 oktober de inaugurele rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn oratie. 

U kunt het raamwerk hier downloaden

De oratie zelf is ook terug te kijken via onderstaande video: