Comprehensive Psychiatry kiest studie over verstoorde rouw en PTSS uit als ‘Editor’s Choice'

16 februari 2018
Artikel over traumatische rouw en PTSS in Comprehensive Psychiatry

Het internationale wetenschappelijke blad Comprehensive Psychiatry heeft een studie over verstoorde rouw en PTSS uitgekozen als ‘Editor’s Choice’. De komende zes maanden zal dit artikel op internet worden gepromoot als een "can't miss paper". Ook is het artikel gratis te lezen via de website van Comprehensive Psychiatry.

Het betreft het artikel: "Do prolonged grief disorder symptoms predict post-traumatic stress disorder symptoms following bereavement? A cross-lagged analysis’.

In deze studie onderzochten we hoe verstoorde rouw en post traumatische stress symptomen elkaar beïnvloeden. We vonden dat een hoge mate van verstoorde rouw symptomen in het eerste jaar na een verlies post traumatische stress symptomen in het tweede jaar voorspelde. Dit was andersom niet het geval. Deze bevinding zou invloed kunnen hebben op behandelmethodes voor patienten met psychische klachten naar aanleiding van het overlijden van een naaste. Misschien moeten niet de post traumatische stress klachten maar juist de rouw klachten focus van behandeling zijn, zeker in de eerste periode na het verlies. Dit gaan we verder onderzoeken.

De studie is onderdeel van het PhD project Traumatische Rouw van Manik Djelantik onder begeleiding van Geert Smid, Rolf Kleber en Paul Boelen. Wij zijn allemaal zeer vereerd natuurlijk!

URL: https://www.journals.elsevier.com/comprehensive-psychiatry/editors-choice