De nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving: implicaties voor psychische gezondheid | Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid

15 September 2020

Datum: 2 oktober 2020. Er zijn nog online plaatsen beschikbaar!

Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen. Zorgverlening kan een bepalende invloed hebben op psychische gezondheid rond het levenseinde – voor zowel de stervende als de naasten, de latere nabestaanden. In het bijzonder palliatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging spelen hierbij een belangrijke rol. Dit symposium gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. Sprekers zijn: Prof. dr. Holly Prigerson, Prof. dr. Paul Boelen, Prof. dr. Birgit Wagner, Prof. dr. Jos de Keijser, Prof. dr. Gaby Jacobs, Dr. Eva Alisic, Prof. dr. Geert Smid. Dagvoorzitter: Prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders.

Kosten deelname online symposium en oratie: EUR 45,- (studenten EUR 20,-). Accreditatie is toegekend door NVvP (4 punten), FGzPt (6 punten), NIP (5 punten ELP herregistratie), VGCt (5 punten).

Meer informatie en aanmelding.