Onderzoek traumatische rouw op Bali

3 mei 2017
Onderzoek traumatische rouw

Er is weinig onderzoek naar gevolgen van traumatisch verlies in niet-westerse landen. Manik Djelantik (UU, Arq) is betrokken bij een onderzoek naar gevolgen van dodelijke verkeersongevallen op Bali. Manik bezocht het Balinese onderzoeksteam in maart. Inmiddels zijn enkele tientallen nabestaanden in het onderzoek betrokken. De kennis die wordt opgedaan zal uiteindelijk bijdragen aan verbetering van de zorg voor nabestaanden van verkeersdoden op Bali.