Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid op 20 maart

13 december 2019

Het symposium heeft als thema: De nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving: implicaties voor psychische gezondheid. Professor Smid zal tijdens het symposium zijn oratie uitspreken, getiteld: Een raamwerk van betekenisgeving na verlies

Zie het programma.
Aanmelden kan - t.z.t. - via deze link