Trouw over onderzoek naar rouw na zelfdoding en euthanasie

23 September 2022

Lees het nieuwsbericht en het interview met prof. dr. Geert Smid dat op 15 september jl. verscheen in het dagblad Trouw.

 

Lees ook de artikelen:

Snijdewind, M. C., de Keijser, J., Casteelen, G., Boelen, P. A., & Smid, G. E. (2022). “Only One Way Out”-Partners’ Experiences and Grief Related to the Death of Their Loved One by Suicide or Physician-Assisted Dying Due to a Mental Disorder. Frontiers in Psychiatry13, 894417. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.894417

Snijdewind, M. C., de Keijser, J., Casteelen, G., Boelen, P. A., & Smid, G. E. (2022). “I lost so much more than my partner” – Bereaved partners’ grief experiences following suicide or physician-assisted dying in case of a mental disorder. BMC Psychiatry22 (1), 454. https://doi.org/10.1186/s12888-022-04098-5