Nieuws

14 October 2019

Vrijdag 11 oktober ging ‘OverLeven’ in première, een documentaire over de ingewikkelde nasleep van de moord op 25 jarige Nadia van de Ven, die op 1 oktober 2002 werd doodgeschoten door haar Utrechtse huisbaas.

9 juli 2019

Lees deze eerste blog in een serie. Auteur is prof. dr. Geert Smid, psychiater en bijzonder hoogleraar verbonden aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en de Universiteit voor Humanistiek. Lees de blog (pdf).

5 maart 2019

Traumaspecialist dr. Geert Smid is per 1 maart jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Geert Smid is psychiater bij Stichting Centrum ‘45, partner in Arq. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege Arq Psychotrauma Expert Groep.  

14 februari 2019

So, what if we look at mental disorders not as categories but as complex networks of symptoms? This study illustrates the importance of assessing bereavement and PGD symptoms in those seeking treatment following trauma.

30 October 2018

Het Handboek Traumatische Rouw onder redactie van Jos de Keijser, Paul Boelen en Geert Smid verscheen eind oktober bij uitgeverij Boom. Ter gelegenheid van de verschijning was een middagsymposium georganiseerd bij Arq in Diemen, dat druk bezocht werd.

25 September 2018

De dood van een dierbare kan leiden tot een rouwstoornis. In termen van de DSM-5 spreken we dan van een persisterende complexe rouwstoornis (PCRS). Soms vinden overlijdens plaats door traumatiserende omstandigheden, zoals een moord, ongeval, of bij oorlog of geweld. Dergelijke verliezen kunnen leiden tot “traumatische rouw”; een combinatie van PCRS (aanhoudende rouw) en verschijnselen van posttraumatische stress (angst, nachtmerries) en/of depressie. 

 

15 juni 2018

Op 24 mei is Lonneke Lenferink aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op een proefschrift over traumatische rouw, PTSS, en andere gevolgen van de vermissing van een dierbare. Jos de Keijser (RuG) en Paul Boelen (UU en Arq Hoogleraar) waren promotoren. Ineke Wessel was copromotor.

4 mei 2018

Mariken Spuij reflecteert op die vraag in het dagblad Trouw. Lees meer

4 mei 2018

Hoe signaleer je traumatische rouw bij vluchtelingen? Goed doorvragen is belangrijk. Een interview met psychiater in opleiding/ onderzoeker Manik Djelantik. Lees het interview  (PDF) in Kennisplatform Integratie en Samenleving.

16 februari 2018

Het internationale wetenschappelijke blad Comprehensive Psychiatry heeft een studie over verstoorde rouw en PTSS uitgekozen als ‘Editor’s Choice’. De komende zes maanden zal dit artikel op internet worden gepromoot als een "can't miss paper". Ook is het artikel gratis te lezen via de website van Comprehensive Psychiatry.

22 januari 2018

Traumatische rouw heeft zich een plek verworven in de opleiding tot verpleegkundig specialist. Bijgaand artikel door Lydia Bol beschrijft de rol van de verpleegkundig specialist binnen de Dagbehandeling Traumatische Rouw; zie de link.

2 October 2017

Onderzoek toont de relevantie aan van deze dagbehandeling. Het programma blijkt heel geschikt te zijn voor vluchtelingen met ernstige PTSS en persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) die onvoldoende profijt hebben van gewone behandelingen. Lees meer

14 augustus 2017

Moet dat wel, een jarenlange en peperdure rechtsgang over de MH17-ramp? Een nabestaande, een strafrechtadvocaat en een psychotherapeut reageren op vijf kritische kanttekeningen die je daarbij kunt maken; artikel in het Nederlands Dagblad d.d. 15 juli 2017. 

23 mei 2017

In het toonaangevende tijdschrift The BMJ (British Medical Journal) is een artikel van Paul Boelen (hoogleraar Arq Psychotrauma Expert Groep) en Geert Smid (psychiater bij Stichting Centrum '45 en senior onderzoeker bij Arq Psychotrauma Expert Groep) verschenen over versto

3 mei 2017

Er is weinig onderzoek naar gevolgen van traumatisch verlies in niet-westerse landen. Manik Djelantik (UU, Arq) is betrokken bij een onderzoek naar gevolgen van dodelijke verkeersongevallen op Bali. Manik bezocht het Balinese onderzoeksteam in maart.

3 mei 2017

Het AKTR en SHN hebben een gemeenschappelijk doel: psychosociale hulp na verlies beter, en beter toegankelijk te maken.

3 mei 2017

In het afgelopen decennium hebben verschillende onderzoeksgroepen voorstellen gedaan voor criteria voor een rouwstoornis.

1 januari 2017

Gunstig voor vergoeding van zorg! Persisterende Complexe Rouw Stoornis (PCRS) is een nieuwe diagnostische categorie in de DSM-5.

1 december 2016

De TGI-SR (Traumatic Grief Inventory Self-Report version) is vragenlijst van 18 items, in te vullen in enkele minuten.