Nieuws

10 november 2022

De ‘persisterende-rouwstoornis’ is de enige nieuwe diagnose in de tekstrevisie van de DSM-5 (DSM-5-TR; American Psychiatric Association, 2022). Daar vervangt ze de voorlopige categorie ‘persisterende complexe rouwstoornis’ uit de DSM-5. Wat betekent deze nieuwe diagnose? Prof. dr. Geert Smid vertelt daarover. Lees het artikel.

27 September 2022

Lees het artikel (pdf). 

23 September 2022

Lees het nieuwsbericht en het interview met prof. dr. Geert Smid dat op 15 september jl. verscheen in het dagblad Trouw.

 

30 October 2020

Het meemaken van een verlies is ingrijpend. De ingrijpende omstandigheden van een overlijden tijdens de coronacrisis - zoals moeilijkheden bij het afscheid nemen van de dierbare en gebrek aan sociale steun - kunnen de verwerking bemoeilijken. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en eenzaamheid die de rouw blokkeren.

5 October 2020

Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen.

26 juni 2020

Marianne Snijdewind, onderzoeker bij ARQ Centrum’45, onderzoekt de verschillen in rouwverwerking. Lees het interview met haar door Annerieke Dekker (Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie). 

30 april 2020

Bij overlijden in tijden van het coronavirus, zijn afscheid en nabijheid beperkt. Onder gewone omstandigheden kan het leed voor de stervende én voor en nabestaande enigszins verlicht worden door een goed afscheid, elkaar troost bieden, laatste woorden uitspreken – en bij de uitvaart en daarna, door in elkaars nabijheid te zijn.

2 april 2020

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises deelt op de website actuele informatie voor publiek en professionals. Lees meer

30 maart 2020

Mensen ervaren emoties die sterk lijken op rouw.

27 maart 2020

Rouwverwerking mag niet vergeten worden in uitzonderlijke tijden. Lees meer

27 maart 2020

Geert Smid - hoogleraar, psychiater -mist in de huidige coronastrijd het gesprek over hoe je met de dood omgaat. De rouw voor nabestaanden is daardoor moeilijk.Lees meer

Zie ook: Slachtofferwijzer

17 januari 2020

Op 6 maart verdedigde Manik Djelantik, psychiater in opleiding bij ARQ Centrum '45 en de Universiteit van Utrecht, haar proefschift, uitgevoerd bij ARQ Centrum '45. Het proefschrift gaat over de samenhang tussen gecompliceerde rouw, posttraumatische stress en depressie symptomen bij nabestaanden na traumatische en niet-traumatische verliezen. Zij lichtte die middag haar dissertatie toe tijdens het symposium 'Toward an integrated understanding of traumatic grief'.

13 december 2019

Het symposium heeft als thema: De nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving: implicaties voor psychische gezondheid. Professor Smid zal tijdens het symposium zijn oratie uitspreken, getiteld: Een raamwerk van betekenisgeving na verlies

14 October 2019

Vrijdag 11 oktober ging ‘OverLeven’ in première, een documentaire over de ingewikkelde nasleep van de moord op 25 jarige Nadia van de Ven, die op 1 oktober 2002 werd doodgeschoten door haar Utrechtse huisbaas.

5 maart 2019

Traumaspecialist dr. Geert Smid is per 1 maart jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Geert Smid is psychiater bij Stichting Centrum ‘45, partner in Arq. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege Arq Psychotrauma Expert Groep.  

14 februari 2019

So, what if we look at mental disorders not as categories but as complex networks of symptoms? This study illustrates the importance of assessing bereavement and PGD symptoms in those seeking treatment following trauma.

30 October 2018

Het Handboek Traumatische Rouw onder redactie van Jos de Keijser, Paul Boelen en Geert Smid verscheen eind oktober bij uitgeverij Boom. Ter gelegenheid van de verschijning was een middagsymposium georganiseerd bij Arq in Diemen, dat druk bezocht werd.

25 September 2018

De dood van een dierbare kan leiden tot een rouwstoornis. In termen van de DSM-5 spreken we dan van een persisterende complexe rouwstoornis (PCRS). Soms vinden overlijdens plaats door traumatiserende omstandigheden, zoals een moord, ongeval, of bij oorlog of geweld. Dergelijke verliezen kunnen leiden tot “traumatische rouw”; een combinatie van PCRS (aanhoudende rouw) en verschijnselen van posttraumatische stress (angst, nachtmerries) en/of depressie. 

 

Pages