Onze doelstellingen

Het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw is erop gericht:

  1. De bekendheid over rouw en psychische aandoeningen na verlies te vergroten.
  2. Diagnostische instrumenten te ontwikkelen om rouw te meten.
  3. Preventieve interventies te ontwikkelen voor nabestaanden met een verhoogd risico op psychische aandoeningen na verlies.
  4. Psychologische behandelingen te verbeteren voor nabestaanden met psychische aandoeningen.
  5. Psychosociale hulp na verlies toegankelijker te maken.

Om dit te bereiken geven we informatie over rouw en voeren we wetenschappelijk onderzoek uit. Daarnaast bieden we een scholingsaanbod en informatie over hulp bij rouw.

 

ARQ golfjes jaaroverzicht