Over ons

Het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw (AKTR) is een kennis- en informatiecentrum gericht op het verbeteren van kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en verspreiding van psychosociale hulp na verlies. Partners in het AKTR zijn ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, de Universiteit Utrecht, en de Rijksuniversiteit Groningen.

Achtergrond

Jaarlijks wordt ruim een half miljoen mensen geconfronteerd met de dood van een dierbare. Bij zo’n 60% van de mensen verloopt de verwerking voorspoedig en is psychosociale ondersteuning niet nodig. Voor de overige 40% van de mensen heeft het verlies een ontwrichtende werking. Het grootste deel van die mensen herstelt in de loop van de maanden na een verlies, zonder psychosociale ondersteuning.  Een kleine groep, ongeveer 5%, ontwikkelt persisterende complexe rouwstoornis (PCRS), posttraumatische stress-stoornis (PTSS) of andere psychische problemen. Omstandigheden van het verlies (gewelddadig of traumatisch verlies) spelen daarbij vaak een rol. De ca. 40% van de nabestaanden voor wie verlies ontwrichtend is kan baat hebben bij vroege, preventieve hulp. Om herstel te bevorderen en ernstiger problemen te voorkomen. Mensen voor wie preventieve hulp onvoldoende is kunnen zich richten tot de GGZ. Het AKTR richt zich op het verbeteren van psychosociale hulp na verlies, van vroege ondersteuning tot late specialistische zorg.