Over ons

Het ARQ Kenniscentrum  Traumatische Rouw is een kennis- en informatiecentrum gericht op het verbeteren van de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en verspreiding van psychosociale hulp na verlies. Onze samenwerkingspartners zijn ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen.

De dood van een dierbare

Jaarlijks wordt ruim een half miljoen mensen geconfronteerd met de dood van een dierbare. Bij ongeveer 60% van de mensen verloopt de verwerking voorspoedig en is psychosociale ondersteuning niet nodig. Voor de overige 40% heeft het verlies een ontwrichtende werking. Het grootste deel van deze mensen herstelt in de loop van de maanden na een verlies. Hiervoor hebben ze geen psychosociale ondersteuning nodig. Deze mensen kunnen echter wel baat hebben bij preventieve hulp. Preventieve hulp kan het herstel bevorderen en ernstigere problemen voorkomen. 

Psychische problemen na een verlies

Ongeveer 5% van de mensen ontwikkelt na een verlies psychische problemen. Zoals een persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) of een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Omstandigheden van het verlies spelen daarbij vaak een rol. Bijvoorbeeld als het om een traumatisch of gewelddadig verlies gaat.  

Preventieve hulp is voor deze groep mensen vaak niet voldoende. Voor (hoog)specialistische hulp kunnen zij zich richten tot de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw richt zich op het verbeteren van psychosociale hulp na verlies. Van preventieve ondersteuning tot (hoog)specialistische zorg.

ARQ traumatische rouw