Partners

Arq Psychotrauma Expert Groep is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Samen staan de partners in Arq voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht, begeleiding en behandeling, preventie en ondersteuning. Voor individu, organisaties en samenleving. Namens Arq is dr. Geert Smid verbonden aan het AKTR.

Geert Smid is als psychiater en sr. onderzoeker werkzaam bij Centrum45, partner in Arq. 

 

De Universiteit Utrecht is één van de grootste Nederlandse universiteiten. De Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) verzorgt onderwijs en onderzoek in de gedrags- en maatschappijwetenschappen.

Binnen de afdelingen klinische psychologie en orthopedagogiek wordt al jarenlang onderzoek gedaan naar rouw bij volwassenen en kinderen. Bij het Ambulatorium, de polikliniek van FSW wordt specialistische zorg geboden voor rouw bij volwassenen en kinderen. Vanuit deze faculteit zijn Prof. Dr. Paul Boelen en Dr. Mariken Spuij verbonden aan het AKTR.

Paul Boelen is hoogleraar klinische psychologie bij de Universiteit Utrecht en bij Arq Psychotrauma Expert Groep. Hij is als klinisch psycholoog/psychotherapeut en inhoudelijk directeur verbonden aan het Ambulatorium Polikliniek Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Mariken Spuij is universitair docent bij de afdeling pedagogische wetenschappen van
de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Ambulatorium Polikliniek Faculteit Sociale Wetenschappen van diezelfde universiteit.

 

De Rijksuniversiteit Groningen is een grote, internationaal georiënteerde universiteit. De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen heeft een rijke historie op het gebied van onderzoek naar rouw. Vanuit deze faculteit is Prof. Dr. Jos de Keijser verbonden aan het LCTR. Hij is tevens verbonden aan het Ambulatorium van de RuG.

Jos de Keijser is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is als bijzonder hoogleraar complexe rouw verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.