Wat is (traumatische) rouw?

Rouw is emotionele pijn die te maken heeft met de dood van een dierbare. Je kunt veel bezig zijn met de overledene of de omstandigheden van de dood. Daarnaast zijn er vaak gevoelens van verlangen en gemis.

De emotionele pijn kan verschillende vormen aannemen. Misschien voel je je intens verdrietig en voel je golven van rouw of bitterheid. Of ervaar je woede, schuldgevoel of ontkenning. Daarnaast kun je andere mensen iets verwijten of moeite hebben om de dood te accepteren. Ook kun je moeite hebben om deel te nemen aan sociale of andere activiteiten. Misschien voelt het alsof je een deel van jezelf bent verloren. En ervaar je geen positieve gevoelens meer.

Na verlies van een dierbare komen depressieve klachten regelmatig voor. Voorbeelden van rouwreacties zijn:

  • een aanhoudende depressieve stemming;
  • verlies van interesse en plezier;
  • slapeloosheid;
  • afgenomen eetlust.

Hoe vaak komt een rouwstoornis voor?

We spreken van een rouwstoornis als rouwreacties heftig zijn en het dagelijks functioneren langdurig beperken. Ongeveer 10% van de nabestaanden ontwikkelt een rouwstoornis na verlies van een dierbare door natuurlijke doodsoorzaken. Deze groep kan baat hebben bij gespecialiseerde zorg, zoals psychotherapie. Daarnaast heeft ongeveer 30% van nabestaanden behoefte aan niet-gespecialiseerde, georganiseerde steun.

Het risico op een rouwstoornis is aanzienlijk verhoogd als een dierbare door gewelddadige omstandigheden is overleden. Bijvoorbeeld bij een ongeval, ramp of geweld. We spreken dan ook wel van ‘niet-natuurlijke doodsoorzaken’ en van ‘traumatisch verlies’.

Traumatische rouw en PTSS

De dood van een dierbare door gewelddadige oorzaken kan leiden tot klachten, zoals:  

  • opdringende herinneringen aan de omstandigheden van de dood. Soms in de vorm van dromen of nachtmerries;
    • pogingen tot vermijding daarvan;
  • negatieve gedachten en stemming;
  • verhoogde reactie op prikkels die doen denken aan de dood van de dierbare.

Deze klachten passen bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Wilt u meer weten over PTSS? Bekijk de website van ARQ Centrum’45.

Meer informatie?

Over traumatische rouw:

Over rouw tijdens de coronacrisis:

Over vermissing na vlucht en migratie:

Andere websites over rouw: