Werk mee aan wetenschappelijk onderzoek

Help ons om emotionele gevolgen van (traumatisch) verlies beter te begrijpen

Om kennis over rouw te vergroten en zorg voor nabestaanden te verbeteren zijn wij op zoek naar mensen die een verlies hebben meegemaakt en bereid zijn om via internet vragenlijsten in te vullen. Iedereen die een verlies heeft meegemaakt kan meedoen.

Voorbeelden van onderzoeksvragen die we willen onderzoeken zijn:

  • Wat maakt dat sommige mensen een verlies redelijk makkelijk kunnen verwerken, terwijl andere mensen vastlopen in hun rouwproces? 
  • In hoeverre wordt verliesverwerking beïnvloed door de omstandigheden rondom het verlies en door iemands karakter? 
  • Wat voor soort omgangsstijlen helpen wel of juist niet? 
  • Hoe ziet de aard en het beloop van symptomen van rouw, depressie en post traumatische stress eruit na een verlies van een dierbare?
  • Op welk moment kan een nabestaande het beste hulp zoeken bij de verwerking van een verlies van een dierbare?

Wilt u meedoen? Meld u dan alstublieft aan via: www.paulboelen.nl/onderzoek/aanmelding/

Paul Boelen 

                        

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met ARQ Centrum‘45.  ARQ Centrum'45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. ARQ Centrum'45 heeft het keurmerk TOPGGz, vanwege de hoogspecialistische behandelfunctie en de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de organisatie. ARQ Centrum’45 is partner in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, de internationaal toonaangevende groep van experts op het gebied van schokkende gebeurtenissen en psychotraumatologie voor individu, organisatie en samenleving

Voor meer informatie https://rouw.arq.org/wetenschappelijk-onderzoek/meedoen-aan-onderzoek/onderzoek-omgaan-met-verlies