Werk mee aan wetenschappelijk onderzoek

Help ons om emotionele gevolgen van (traumatisch) verlies beter te begrijpen

Om kennis over rouw te vergroten en zorg voor nabestaanden te verbeteren zijn wij op zoek naar mensen die een verlies hebben meegemaakt en bereid zijn om via internet vragenlijsten in te vullen. Iedereen die een verlies heeft meegemaakt kan meedoen.

Voorbeelden van onderzoeksvragen die we willen onderzoeken zijn:

  • Wat maakt dat sommige mensen een verlies redelijk makkelijk kunnen verwerken, terwijl andere mensen vastlopen in hun rouwproces? 
  • In hoeverre wordt verliesverwerking beïnvloed door de omstandigheden rondom het verlies en door iemands karakter? 
  • Wat voor soort omgangsstijlen helpen wel of juist niet? 
  • Hoe ziet de aard en het beloop van symptomen van rouw, depressie en post traumatische stress eruit na een verlies van een dierbare?
  • Op welk moment kan een nabestaande het beste hulp zoeken bij de verwerking van een verlies van een dierbare?

Wilt u meedoen? Meld u dan alstublieft aan via: www.paulboelen.nl/onderzoek/aanmelding/

Paul Boelen & Manik Djelantik (hoofdonderzoekers)

                        

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Centrum ‘45.  Stichting Centrum '45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. Stichting Centrum '45 heeft het keurmerk TOPGGz, vanwege de hoogspecialistische behandelfunctie en de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de organisatie. Stichting Centrum ’45 is partner in Arq, een ondersteunende holding voor instellingen en organisaties die zich bezig houden met het thema psychotrauma en met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen.

Voor meer informatie https://www.centrum45.nl/.