Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke bron van goede psychosociale hulp na verlies. Partners van ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw zijn, afzonderlijk en samen, betrokken bij diverse onderzoeksprojecten. Enkele projecten zijn reeds afgesloten. Andere zijn nog gaande.

De focus bij de lopende onderzoeksprojecten ligt enerzijds op het in kaart brengen van prevalentie, beloop en risicofactoren van complexe rouw reacties bij diverse groepen nabestaanden/ verwanten en anderzijds het behandeleffect van behandelingen als CGT, EMDR, en BEP-TG. Het ontwikkelen van een valide instrumentarium voor onder andere klinische diagnostiek en handzame screening (voor bijvoorbeeld de POH-GGZ) heeft prioriteit om kennis over complexe rouw te bevorderen. Daarnaast is er onderzoek nodig op het gebied van profilering en stadia van klachten(ontwikkeling). 

Onze Onderzoeksagenda weerspiegelt de onderzoeksambities van het AKTR. Het overzicht van Lopende Onderzoeksprojecten toont welke onderzoeken zoal gaande zijn.