Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke bron van goede psychosociale hulp na verlies. Door onderzoek te doen, blijven we onze kennis ontwikkelen. ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw is daarom betrokken bij diverse onderzoeksprojecten.

Wat onderzoeken we?

De focus bij de lopende onderzoeksprojecten ligt op deze aspecten:

  • Het in kaart brengen van het beloop van complexe rouwreacties bij nabestaanden en verwanten. Ook worden de risicofactoren en prevalentie (hoe vaak komt het voor?) van complexe rouwreacties onderzocht.
  • Het behandeleffect van behandelingen als CGT, EMDR, en BEP-TG onderzoeken. Prioriteit heeft het ontwikkelen van valide instrumenten voor klinische diagnostiek en handzame screening. Die kunnen vervolgens door bijvoorbeeld de POH-GGZ worden ingezet. Hiermee bevorderen we de kennis over complexe rouw.
  • Daarnaast is er nog onderzoek nodig op het gebied van profilering en stadia van klachten(ontwikkeling).

Onze Onderzoeksagenda weerspiegelt de onderzoeksambities van het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw. Het overzicht van lopende onderzoeksprojecten toont welke onderzoeken er momenteel worden uitgevoerd.