Lopende onderzoekstrajecten

ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten. Hieronder worden enkele projecten genoemd.

Kind, gezin, en rouw
Inhoud Dit project bestudeert de gevolgen van verlies voor kinderen en ouders in gezinnen. Er wordt een interventie voor gezinnen ontwikkeld.
Kernpublicaties Spuij, M., Prinzie, P., Dekovic, M., Bout, J. van den, & Boelen, P.A. (2013) The effectiveness of Grief-Help, a cognitive behavioural treatment for Prolonged Grief in children: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 14, 395. DOI: 10.1186/1745-6215-14-395
Spuij, M., Dekovic, M., & Boelen, P.A. (2015). An open trial examining “Grief-Help”, a cognitive-behavioral treatment for Prolonged Grief in children. Clinical Psychology & Psychotherapy, 22, 185-192. DOI:10.1002/cpp.1877
Financiering ZonMw, Pink Ribbon, Universiteit Utrecht
Websites www.Rouwhulp.nl | www.uu.nl/onderzoek/gezin-en-kanker

 

Psychologische gevolgen van de vliegramp MH17
Inhoud Dit project bestudeert de gevolgen van verlies voor kinderen en ouders in gezinnen. Er wordt een interventie voor gezinnen ontwikkeld.
Kernpublicaties Lenferink, L.I.M., De Keijser, J., Smid, G.E., Djelantik, A.A.A.M.J., & Boelen, P.A. (2017). Prolonged grief, depression, and posttraumatic stress in disaster-bereaved individuals: Latent class analysis. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1298311. DOI:10.1080/20008198.2017.1298311
 
Financiering Fonds Slachtofferhulp
Websites www.rouwnavliegrampmh17.nl

 

Rouw na moord
Inhoud Deze studie richt zich op onderliggende factoren en behandeling van rouw na de moord op een dierbare.
Kernpublicaties Van Denderen, M., Keijser, J. de, Huisman, M. & Boelen, P.A. (2016). Prevalence and correlates of self-rated Post-Traumatic Stress Disorder and Complicated Grief in a community-based sample of homicidally-bereaved individuals. Journal of Interpersonal Violence, 31, 207-227. DOI: 10.1177/0886260514555368
Van Denderen, M., Keijser, J. de, Kleen, M., & Boelen, P.A. (2015). Murder-related psychopathology in bereaved: A systematic review. Trauma, Violence, and Abuse, 16, 70-80. DOI: 10.1177/1524838013515757
Financiering Fonds Slachtofferhulp
Websites www.rouwnamoord.nl

 

Leven met de vermissing van een dierbare
Inhoud De vermissing van een dierbare is een “ambigu verlies”. Dit project richt zich op vragen als: Wat zijn gevolgen van zo’n verlies? Hoe hanteren mensen deze gevolgen?
Kernpublicaties Lenferink, L.I.M., Wessel, I., de Keijser J., & Boelen, P.A. (2016). Cognitive behavioural therapy for psychopathology in relatives of missing persons: study protocol for a pilot randomised controlled trial. Pilot and Feasibility Studies. DOI:10.1186/s40814-016-0055-1
Lenferink, L.I.M., Keijser, J. de, Wessel, I., & Boelen, P.A. (2017). Towards a better understanding of psychological symptoms in people confronted with the disappearance of a loved one: a systematic review. Trauma, Violence, & Abuse. DOI:10.1177/1524838017699602
Financiering Fonds Slachtofferhulp
Websites www.levenmetvermissing.nl

 

Gevolgen van traumatisch verlies
Inhoud Onverwachte, niet-natuurlijke verliezen (door verkeersongevallen, terreur, oorlog) kunnen leiden tot intense rouw, posttraumatische stress, en depressie. Deze combinatie van klachten wordt ook wel traumatische rouw genoemd. Dit project richt zich het in kaart brengen van het beloop van, risicofactoren voor, en goede behandelingen voor traumatische rouw.
Kernpublicaties Djelantik, A.A.A.M.J., Smid, G.E., Kleber, R.J. & Boelen, P.A. (2017). Symptoms of prolonged grief, post-traumatic stress, and depression after loss in a Dutch community sample: A latent class analysis. Psychiatry Research, 247, 276–281. DOI:10.1016/j.psychres.2016.11.023
Smid, G.E., Kleber, R.J., de la Rie, S.M., Bos, J.B.A., Gersons, B.P.R, & Boelen, P.A. (2015). Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief (BEP-TG). European Journal of Psychotraumatology. 2015, 6: 27324. DOI:10.3402/ejpt.v6.27324
Financiering Arq Psychotrauma Expert Groep, Stichting Stimuleringsfonds Rouw
Websites www.centrum45.nl