Onderzoek rouw na zelfdoding en euthanasie

Mensen die overlijden door zelfdoding lijden vaak aan psychische aandoeningen. In Nederland bestaat in geval van uitzichtloos en ondragelijk psychisch lijden ook de mogelijkheid van euthanasie.

Met dit onderzoek vergroten we de kennis over het rouwproces na zelfdoding en euthanasie. Deze kennis kan bijdragen aan het verbeteren van hulp voor naasten en nabestaanden van mensen met een psychische aandoening die een doodswens hebben.

Wanneer kan iemand deelnemen?

We zijn op zoek naar mensen die deel willen nemen aan ons onderzoek.

  • Heeft u uw levenspartner verloren door zelfdoding of euthanasie wegens psychische aandoeningen?
  • Was uw partner gedurende een periode van minimaal twee jaar voorafgaand aan overlijden in behandeling voor zijn of haar psychische klachten?
  • Vond het overlijden langer dan zes maanden geleden plaats?

Dan kan uw ervaring belangrijk zijn voor het onderzoek. Als u mee wilt werken aan het onderzoek of verdere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de onderzoeker, Marianne Snijdewind.

Wat betekent deelname?

We onderzoeken hoe de periode van ziekte en overlijden van de partner is beleefd. Op basis daarvan gaan we na in hoeverre rouw na zelfdoding verschilt van rouw na euthanasie. Hiervoor vragen we mensen die deelnemen aan het onderzoek een vragenlijst in te vullen en deel te nemen aan een interview.

Vragenlijst

In de vragenlijst vragen we uitgebreid naar gezondheid en eventuele emotionele problemen. Hiervoor maken we gebruik van vragenlijsten die ook in ander onderzoek zijn gebruikt, zodat we de uitkomsten kunnen vergelijken. De vragenlijst wordt opgestuurd. Het invullen zal ongeveer een half uur duren.

Interview

Daarnaast vindt er een persoonlijk interview plaats. De onderzoeker vraagt tijdens het interview naar de ervaringen rondom de periode van ziekte en overlijden van de levenspartner. Het interview kan thuis worden gehouden. Het interview duurt naar verwachting ongeveer twee uur. We vragen toestemming om het interview op te nemen.

In het interview vragen we te vertellen over een emotionele periode. Mocht de deelnemer het te belastend vinden, dan kan er op ieder moment gestopt worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot een nagesprek en kunnen we de huisarts op de hoogte stellen van het onderzoek als dat door de deelnemer gewenst wordt.

Wie zijn de onderzoekers?

De uitvoerend onderzoeker is Marianne Snijdewind, verbonden aan ARQ Centrum’45. Marianne studeerde Humanistiek en werkt vanaf 2011 als onderzoeker naar euthanasie. Ze publiceerde eerder over complexe euthanasieverzoek, de Levenseindekliniek, en ontwikkelingen in de praktijk van euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland. Een interview met Marianne over het onderzoek is hier te lezen." Het onderzoek wordt geleid door professor dr. Geert Smid. Geert is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is als psychiater verbonden aan ARQ Centrum’45 en publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw. Daarnaast schreef hij mee aan het Handboek Traumatische Rouw. Daarnaast werken er enkele onderzoeksassistenten op het project, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.

Het onderzoek wordt gefinancierd door Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie en Stichting Stimuleringsfonds Rouw.

Meer informatie en contact

Als u meer wil weten over het onderzoek of interesse heeft in deelname, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker, Marianne Snijdewind. Dit kan via het contactformulier, rechts bovenaan deze pagina. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 06 145 307 47, of via de email op: m.snijdewind@arq.org 

U kunt eventueel ook per post een reactie sturen, een postzegel is niet nodig:

ARQ Centrum’45
Marianne Snijdewind
Antwoordnummer 1116
1110 VB Diemen