Onderzoeksagenda

ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw heeft een onderzoeksagenda voor de periode 2017-2022 opgesteld. Deze zal samen met maatschappelijke partijen worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Verschil normale en verstoorde rouw
1 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van “verstoorde” rouw bij kinderen en volwassenen?
2 Zijn Persisterende Complexe Rouw Stoornis (PCRS) zoals opgenomen in de DSM-5 en Prolonged Grief Disorder (PGD) zoals voorgesteld voor de ICD-11 goede omschrijvingen van “verstoorde rouw”?

 

Diagnostiek bij verstoorde rouw
3 De Traumatic Grief Inventory (TGI) is een nieuwe vragenlijst om PCRS en PGD te meten; wat zijn de betrouwbaarheid en validiteit van deze vragenlijst in verschillende groepen? Bij welke score op deze lijst is sprake van PCRS en PGD?
4 Welke vragen bevat een screeningsinstrument waarmee in de eerste 6 maanden na verlies kan worden ingeschat of iemand PCRS of PGD ontwikkelt?

 

Behandeling
5 Wat zijn noodzakelijke ingrediënten van effectieve primaire preventie?
6 In hoeverre is een vroege, door een therapeut begeleide, internet interventie voor mensen met een verhoogd risico op emotionele problemen na verlies effectief? Kan een dergelijke interventie PCRS en PGD voorkomen?
7 EMDR is effectief bevonden bij het verminderen van emotionele problemen van nabestaanden na moord. Is EMDR ook voor andere groepen nabestaanden zinvol?
8 Wat zijn de effecten van Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief?
9 In hoeverre is een gezinsinterventie zinvol voor gezinnen waarvan ten minste een gezinslid kampt met verstoorde rouw?