Nieuws

10 november 2022

De ‘persisterende-rouwstoornis’ is de enige nieuwe diagnose in de tekstrevisie van de DSM-5 (DSM-5-TR; American Psychiatric Association, 2022). Daar vervangt ze de voorlopige categorie ‘persisterende complexe rouwstoornis’ uit de DSM-5. Wat betekent deze nieuwe diagnose? Prof. dr. Geert Smid vertelt daarover. Lees het artikel.

27 September 2022

Lees het artikel (pdf). 

23 September 2022

Lees het nieuwsbericht en het interview met prof. dr. Geert Smid dat op 15 september jl. verscheen in het dagblad Trouw.

 

30 October 2020

Het meemaken van een verlies is ingrijpend. De ingrijpende omstandigheden van een overlijden tijdens de coronacrisis - zoals moeilijkheden bij het afscheid nemen van de dierbare en gebrek aan sociale steun - kunnen de verwerking bemoeilijken. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en eenzaamheid die de rouw blokkeren.

Blog Geert Smid

13 december 2022
Rouw na euthanasie of zelfdoding wegens psychische aandoeningen

In Nederland stierven in 2020 1035 mensen door zelfdoding als gevolg van een psychische stoornis en 115 mensen door euthanasie vanwege een psychische stoornis (in 2021).

Onlangs rondden onderzoekers van onder meer ARQ en de UvH een onderzoek af naar rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen. Een van de onderzoekers, Marianne Snijdewind, nam bij nabestaanden diepte-interviews en vragenlijsten af. Hun levenspartners waren in behandeling geweest vanwege een psychische stoornis en waren overleden door euthanasie of zelfdoding.

29 juli 2022
Existentiële aspecten van rouw

Als leven en dood in het geding zijn worden mensen zich bewust van hun levensbeschouwing of geloof, hun spirituele verhouding tot het bestaan. Het verlies van een dierbare rakelt existentiële vragen op die tot uitdrukking komen in fenomenologische beschrijvingen van rouw. Wat is dood? Wat betekent het voor mij als ik straks zelf kom te overlijden? Wat is de zin van het leven? Ook verschillende symptomen van Prolonged Grief Disorder volgens DSM-5-TR betreffen existentiële vragen. Hieronder tref je enkele existentiële thema’s met daaraan verwante rouwsymptomen en fenomenologische beschrijvingen van rouw.

6 januari 2022
Rouwverlof

De impact van rouw, die onder meer emotionele pijn, lichamelijke rouwreacties en beperkingen in functioneren kan omvatten, wordt zwaar onderschat. Een op de tien nabestaanden ontwikkelt een persisterende rouwstoornis. Door ontbreken van een wettelijke verlofregeling na verlies van een dierbare is er vaak druk vanuit het werk die kan interfereren met herstel. En dat terwijl een moeizaam herstel in de eerste periode na verlies gepaard gaat met een toegenomen risico op psychische stoornissen.

7 September 2021
Gehechtheid aan onze leefomgeving

Veel kinderen en volwassenen herkennen gevoelens van heimwee, een van de uitingen van gehechtheid van mensen aan hun dagelijkse leefomgeving. Scheiding van de vertrouwde leefomgeving kan gevolg zijn van een logeerpartij (zoals bij kinderen), vakantie, verhuizing, migratie, vlucht en rampen. Gehechtheid aan de leefomgeving hangt samen met het feit, dat mensen er een deel van hun identiteit omheen bouwen.

8 maart 2021
Rituelen: ordening en betekenisgeving

Op 2 oktober vond het symposium De nalatenschap van verlies en trauma plaats, een hybride event met een indrukwekkende reeks van sprekers. dat live en online bijgewoond werd door ongeveer 140 deelnemers en werd gevolgd door mijn oratie.