Nieuws

30 October 2020

Het meemaken van een verlies is ingrijpend. De ingrijpende omstandigheden van een overlijden tijdens de coronacrisis - zoals moeilijkheden bij het afscheid nemen van de dierbare en gebrek aan sociale steun - kunnen de verwerking bemoeilijken. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en eenzaamheid die de rouw blokkeren.

5 October 2020

Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen.

26 juni 2020

Marianne Snijdewind, onderzoeker bij ARQ Centrum’45, onderzoekt de verschillen in rouwverwerking. Lees het interview met haar door Annerieke Dekker (Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie). 

30 april 2020

Bij overlijden in tijden van het coronavirus, zijn afscheid en nabijheid beperkt. Onder gewone omstandigheden kan het leed voor de stervende én voor en nabestaande enigszins verlicht worden door een goed afscheid, elkaar troost bieden, laatste woorden uitspreken – en bij de uitvaart en daarna, door in elkaars nabijheid te zijn.

Blog Geert Smid

29 juli 2022
Existentiële aspecten van rouw

Als leven en dood in het geding zijn worden mensen zich bewust van hun levensbeschouwing of geloof, hun spirituele verhouding tot het bestaan. Het verlies van een dierbare rakelt existentiële vragen op die tot uitdrukking komen in fenomenologische beschrijvingen van rouw. Wat is dood? Wat betekent het voor mij als ik straks zelf kom te overlijden? Wat is de zin van het leven? Ook verschillende symptomen van Prolonged Grief Disorder volgens DSM-5-TR betreffen existentiële vragen. Hieronder tref je enkele existentiële thema’s met daaraan verwante rouwsymptomen en fenomenologische beschrijvingen van rouw.

6 januari 2022
Rouwverlof

De impact van rouw, die onder meer emotionele pijn, lichamelijke rouwreacties en beperkingen in functioneren kan omvatten, wordt zwaar onderschat. Een op de tien nabestaanden ontwikkelt een persisterende rouwstoornis. Door ontbreken van een wettelijke verlofregeling na verlies van een dierbare is er vaak druk vanuit het werk die kan interfereren met herstel. En dat terwijl een moeizaam herstel in de eerste periode na verlies gepaard gaat met een toegenomen risico op psychische stoornissen.

7 September 2021
Gehechtheid aan onze leefomgeving

Veel kinderen en volwassenen herkennen gevoelens van heimwee, een van de uitingen van gehechtheid van mensen aan hun dagelijkse leefomgeving. Scheiding van de vertrouwde leefomgeving kan gevolg zijn van een logeerpartij (zoals bij kinderen), vakantie, verhuizing, migratie, vlucht en rampen. Gehechtheid aan de leefomgeving hangt samen met het feit, dat mensen er een deel van hun identiteit omheen bouwen.

8 maart 2021
Rituelen: ordening en betekenisgeving

Op 2 oktober vond het symposium De nalatenschap van verlies en trauma plaats, een hybride event met een indrukwekkende reeks van sprekers. dat live en online bijgewoond werd door ongeveer 140 deelnemers en werd gevolgd door mijn oratie. 

5 juni 2020
Rouw in tijden van corona

De corona-pandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan hebben ons allemaal getroffen.