Nieuws

30 april 2020

Bij overlijden in tijden van het coronavirus, zijn afscheid en nabijheid beperkt. Onder gewone omstandigheden kan het leed voor de stervende én voor en nabestaande enigszins verlicht worden door een goed afscheid, elkaar troost bieden, laatste woorden uitspreken – en bij de uitvaart en daarna, door in elkaars nabijheid te zijn.

2 april 2020

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises deelt op de website actuele informatie voor publiek en professionals. Lees meer

30 maart 2020

Mensen ervaren emoties die sterk lijken op rouw.

27 maart 2020

Rouwverwerking mag niet vergeten worden in uitzonderlijke tijden. Lees meer

27 maart 2020

Geert Smid - hoogleraar, psychiater -mist in de huidige coronastrijd het gesprek over hoe je met de dood omgaat. De rouw voor nabestaanden is daardoor moeilijk.Lees meer

Zie ook: Slachtofferwijzer

Blog Geert Smid

11 februari 2020
Voltooid leven

Onlangs verscheen het rapport Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers geschreven door Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek en collega’s, over ouderen met een “voltooid leven”.

11 november 2019
OverLeven

Het verborgen leed van nabestaanden na moord vormt onderwerp van de monumentale documentaire OverLeven door Richard Grootbod, over de nabestaanden van de in Utrecht in 2002 vermoorde studente Nadia van de Ven, die op 11 oktober jl. in première ging. 

9 juli 2019
Een raamwerk van betekenisgeving bij verlies van dierbaren

Sinds 1 maart 2019 is de bijzondere leerstoel “Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld” ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.Ik heb de eer deze te mogen bekleden.